Děsivá bouřka: Co dělat či nedělat a jak daleko je bouřka?

Bouřky jsou přírodní jevy, které mohou být fascinující a děsivé zároveň. Přimějí nás uvědomit si sílu přírody a zároveň nás přinutí myslet na naše bezpečí. Jednou z hlavních otázek, kterou si mnohdy klademe je: „Jak daleko je bouřka?“. Tuto základní informaci se většina z nás učila již ve škole, ale pamatujete si ji správně? Víte, co je vhodné dělat při bouřce a čemu se naopak vyhnout? A slyšeli jste někdy o tom, že se po bouřce lépe přenáší zvuk a proč tomu tak je?

Bouřky

Bouřka je atmosférický přírodní jev spojený se silnými elektrickými výboji, hromy, blesky a doprovodnými meteorologickými jevy. Vzniká, když se ve vzduchu nahromadí velké množství vlhkosti a energetických rozdílů. Během bouřky dochází k intenzivnímu vertikálnímu pohybu vzduchu, který vytváří výrazné bouřkové mraky a atmosférické turbulence.

Jsou často spojeny s prudkým deštěm, větrem, hromy a blesky. Výboje blesků jsou elektrické výboje mezi zemí a bouřkovými mraky nebo mezi samotnými bouřkovými mraky. Tyto elektrické výboje způsobují charakteristické záblesky a hromy.

Bouřka může být doprovázena různými meteorologickými jevy, jako jsou silné větry, přívalové srážky, případně i kroupy. Jsou nejen fascinující, ale také mají potenciál být nebezpečné. Během bouřky se doporučuje zůstat v bezpečí, daleko od otevřených prostorů, vody, vysokých stromů a předmětů, které by mohly přitahovat blesky.

Jak poznat že se blíží bouřka?

Před příchodem bouřky se často objevují náhlé změny počasí. Může se zhoršit viditelnost, obloha se zakalí a mračna potemní. Bouřky jsou také často doprovázeny svými charakteristickými zvuky. Je možné slyšet dunění hromů vzdálenějších bouřek, zvuk praskání elektrického výboje nebo také sílící vítr.

Před bouřkou se může změnit vzdušný tlak. Pokud si všimnete, že se barometrický tlak prudce snižuje, může to znamenat blížící se bouřku. Bouřky mohou způsobit náhlý pokles teploty a některé přírodní jevy jsou před bouřkou více aktivní. Může se například zvýšit aktivita hmyzu a ptáků.

Jak poznat že se blíží bouřka?

Je dřív hrom nebo blesk?

Co je dřív hrom nebo blesk? Hrom i blesk probíhají ve stejnou dobu. Dříve však vidíme blesk a chvíli po něm uslyšíme hrom. To je způsobeno tím, že zvuk a světlo se šíří různou rychlostí. Světlo se pohybuje rychlostí přibližně 299 792 km/s, zatímco zvuk se šíří rychlostí pouze zhruba 343 metrů za sekundu.

V blízkosti epicentra bouřky je možné slyšet hrom jen okamžik po blesku. Pokud jsme však od bouřky ve větší vzdálenosti, může trvat déle, než k nám zvuk dorazí. Podle rozdílu času mezi bleskem a hromem je možné odhadnout, jak dalekou je od nás bouřka vzdálena.

Jak daleko je bouřka?

Bouřka může být doprovázena hromovým hřmotem, který nám může poskytnout představu o vzdálenosti bouřky. Zvuk se šíří rychlostí přibližně 343 metrů za sekundu (při teplotě 20 °C). Pokud mezi bleskem a hromem uplyne pět sekund, bouřka je asi 1 km daleko. Pro každou další sekundu mezi bleskem a hromem přidejte dalších 343 metrů.

Jak se zachovat při bouřce?

Co dělat při bouřce? Když se blíží bouřka, je důležité vědět, jak se správně zachovat. Zde jsou důležité tipy:

  1. Zůstaňte uvnitř: Pokud je to možné, zůstaňte v bezpečí uvnitř budovy, daleko od otevřených prostorů.
  2. Vyhněte se vysokým předmětům: Nedržte se v blízkosti vysokých stromů, stožárů nebo elektrických vedení, které by mohly přitahovat blesky.
  3. Zavřete okna a dveře: Zavřete okna a dveře, abyste minimalizovali riziko vniknutí deště a větru.
  4. Nevyužívejte elektroniku: Vyhněte používání elektronických zařízení, jako jsou počítače, telefony nebo televize, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým výbojem.

Co nedělat při bouřce?

Pro minimalizaci rizik při bouřce je důležité dodržet tato pravidla:

  1. Nedržte se venku: Vyhněte se pobytu venku během bouřky. Pokud jste v přírodě, snažte se najít místo s nízkými stromy a keři, které nejsou nejvyššími body v okolí. Držte se co nejdále od vysokých, volně stojících stromů.
  2. Nedotýkejte se kovových předmětů: Vyhněte se doteku s kovovými předměty, které by mohly přitahovat blesky a vést jejich energii.
  3. Nezůstávejte ve vodě: Pokud jste ve vodě nebo například ve člunu či lodi, okamžitě se dostanete na pevnou půdu. Voda je vodivá a zvyšuje riziko úrazu elektrickým výbojem.
  4. Nezůstávejte v blízkosti otevřených oken: Vyhněte se pobytu v blízkosti otevřených oken a dveří.
Co nedělat při bouřce?

Proč se po bouřce lépe přenáší zvuk?

Po bouřce může docházet k lepšímu přenosu zvuku, a to z několika důvodů. Prvním je, že během bouřky dochází ke změně atmosférických podmínek, které mohou ovlivnit šíření zvuku. Dochází k poklesu teploty a zvýšení vlhkosti vzduchu, což může vést k většímu odrazu zvuku a jeho lépe definovanému šíření.

Druhým důvodem je, že bouřkové mraky mohou fungovat jako akustické překážky. Tyto mraky mají různé hustoty a složení. Díky tomu se zvuk lépe odráží a přenáší. Může se také stát, že bouřkové mraky vytvářejí akustické odrazy a rezonance, které zvyšují intenzitu a srozumitelnost zvuku.

Dalším z důvodu je výrazný účinek blesků. Blesky produkují rázovou vlnu, která se šíří vzduchem a může přenášet zvuk na delší vzdálenosti. Tyto rázové vlny mohou způsobit, že zvuk bude slyšitelný i ve větších vzdálenostech od místa bouřky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *