Aktivizace: Co to je a jaké jsou aktivizační činnosti?

Aktivizace je proces nebo činnost, která má za cíl uvést něco do činnosti, funkce nebo použitelnosti. V různých kontextech se slovo „aktivizace“ může používat například k popisu spouštění zařízení, procesů nebo programů, nebo k označení aktivity vedoucí k aktivaci nějakého systému, služby nebo účtu.

S pojmem aktivizace se setkáme také v sociálních službách, kde opatrovníci vedou seniory k různým aktivitám s cílem vnesení chutí do života a pocitu potřebnosti. Mezi aktivizační aktivity můžeme zařadit např. snahu o podporu zdravého životního stylu, další vzdělávání, dobrovolnictví.

co je to aktivizace?