Mexický Den mrtvých: Kdy a jak se slaví Día de los Muertos?

Mexický Den Mrtvých, známý jako „Día de los Muertos“, představuje nejen jedinečnou oslavu v Mexiku, ale také fascinující kulturní zážitek, který spojuje živé a zemřelé prostřednictvím řady tradičních rituálů a symbolů. Tento svátek má hluboké kořeny v historii a kultuře Mexika. V tomto článku se dozvíte, jak se Día de los Muertos slaví a prozkoumáme i tradiční prvky, jako jsou ofrendy, kalaveras a průvody s maskami. Pomůžeme vám porozumět barvitým a poutavým tradicím, které tvoří tento výjimečný svátek. Vítejte na cestě do srdce Mexického Dne Mrtvých, kde se setkávají prvky víry, kultury a vzpomínek.

Den mrtvých Mexiko

Co je to mexický svátek mrtvých? Mexický svátek mrtvých, známý také jako „Día de los Muertos“, je významný mexický svátek. Tímto svátkem se vzpomíná na zemřelé předky a přátele. Den mrtvých je výjimečný tím, že spojuje staré pohanské i katolické tradice a vytváří tak jedinečný kulturní a náboženský zážitek. Hlavní prvky Día de los Muertos zahrnují ofrendy, které jsou barevně ozdobeny a umístěny v domech a na hřbitovech. Na tyto oltáře se umisťují různé předměty, které byly oblíbené nebo důležité pro zemřelé, jako jsou fotografie, jídlo, nápoje, květiny a další symbolické předměty. Kalaveras jsou také důležitou součástí tohoto svátku. Jsou to obrázky nebo sochy lebek a kostí, často kombinované s veselými nebo satirickými texty.

V různých městech a vesnicích probíhají průvody, během nichž účastníci nosí kostýmy a masky. Masky mají představovat smrt a průvody jsou vždy plné hudby, tance a oslav. Tradiční jídla, jako je „pan de muerto“ a „calaveras de azúcar“, jsou nedílnou součástí. Tyto jídla jsou přijímána a dávána mezi rodinou i přáteli.

Záměr Día de los Muertos je oslavit život a uctít zemřelé. Mexičané věří, že během těchto dvou dnů se duchové zemřelých mohou vrátit na svět, aby navštívili jejich rodiny. Tímto způsobem se oslava spojuje s vírou, tradičními rituály a kulturním dědictvím, což vytváří jedinečnou a poutavou událost. Día de los Muertos je také zapsán na seznamu nehmotného dědictví UNESCO a získal pozornost po celém světě díky jeho barvitým zdobeným symbolům.

den mrtvých

Kdy se slaví mexický svátek mrtvých?

Mexický svátek mrtvých se slaví od večera 31. října do 2. listopadu. Tyto dny jsou také přímo spojeny s křesťanským svátkem Všech svatých (1. listopadu) a Dušičkami (2. listopadu). Tento svátek má však vlastní, unikátní charakter a tradice, které sahají až do doby předkoloniálního Mexika. Během Dne mrtvých Mexičané oslavují a vzpomínají na své zemřelé předky a přátelé. Tradice probíhá prostřednictvím různých rituálů a ceremonií, včetně ofrend, průvodů a tradičního jídla. Oslava Dne mrtvých spojuje víru, tradici a kulturu v jedinečné tři dny.

Mexiko Den mrtvých a jeho historie

Jak vznikl mexický svátek mrtvých? Día de los Muertos má původ ve spojení pohanských tradic starověkého Mexika a katolické víry, která byla přivedena do země španělskými dobyvateli v 16. století. Tento unikátní svátek, jak ho známe dnes, vznikl z dlouhého procesu kulturního vývoje.

Před příchodem Španělů do Mexika existovaly u Aztéků a dalších pohanských kultur podobné svátky na počest mrtvých. Aztékové měli svátek zasvěcený bohu smrti Mictlantecuhtli, který se slavil v létě. Tento svátek byl později posunut na začátek listopadu, aby lépe zapadl mezi katolické svátky Všech svatých a Dušičky.

den mrtvých mexiko

Po získání Mexika španělskými dobyvateli a rozšíření katolické víry začaly pohanské tradice být postupně spojovány s katolickými svátky. Svátek Všech svatých a Dušičky jsou katolické svátky slavené 1. a 2. listopadu. Tyto dny se začaly spojovat s místními pohanskými rituály a tradicemi.

Prvky, jako jsou ofrendy a kalaveras, se začaly postupně začleňovat do oslav. Ofrendy byly původně věnovány zemřelým bohům Aztéků. Kalaveras, včetně ikonické postavy „La Catrina“, se staly krásným a zdobným symbolem svátku. Ačkoli Día de los Muertos měl původ ve spojení katolických a pohanských tradic, stala se z něj unikátní oslava života, která je dnes zásadní součástí mexické kultury. Tento svátek je nádherným příkladem toho, jak různé kulturní vlivy mohou vytvořit něco jedinečného a poutavého.

Jak se slaví Día de los Muertos?

Día de los Muertos, mexický svátek mrtvých, je jedinečnou oslavou, která spojuje živé a zemřelé prostřednictvím různých tradic a rituálů. Zde najdete podrobnější popis, symbolů Dnu mrtvých a jak se tento svátek slaví:

Ofrendy (Oltáře)

Hlavním středobodem oslav jsou ofrendy. To jsou barevně zdobené oltáře umístěné v domech a na hřbitovech. Na tyto oltáře se umisťují různé předměty, které byly oblíbené a důležité pro zemřelé. Patří sem fotografie, jídlo, nápoje, květiny (často oranžové a žluté tagetes, známé jako „cempasúchil“ nebo-li „květ mrtvých“), kadidlo a svíčky. Tyto ofrendy mají za cíl přivítat duchy zemřelých a poskytnout jim všechno, co by potřebovali na jejich cestě zpět do světa živých.

Kalaveras a La Catrina

Kalaveras jsou obrázky nebo sochy lebek a kostí, často zdobené květinami a veselými nebo satirickými texty. Nejznámější kalavera je postava „La Catrina“, která je elegantní dámou s lebkou na tváři. Tato postava byla vytvořena v raném čase 20. století umělcem José Guadalupe Posadou a stala se ikonou Día de los Muertos. Kalaveras jsou běžně využívány pro zdobení ofrend a dalších prvků oslav.

mexiko den mrtvých

Průvody a masky

Ve městech a vesnicích po celém Mexiku se konají průvody, během nichž účastníci nosí kostýmy a masky, představující smrt. Tyto průvody jsou plné hudby, tance, oslav a mají za cíl přivítat duchy zemřelých zpět na svět. Průvody často obsahují velké nafukovací lebky a křídla, které dodávají atmosféře slavnostní charakter.

Tradiční jídlo

Během Día de los Muertos se připravují i různé tradiční pokrmy, jako je „pan de muerto“ (chléb mrtvých), což je sladký chléb v podobě lebky, ozdobený cukrem nebo skořicí a „calaveras de azúcar“ (cukrové lebky), které jsou sladkým cukrovým pečivem. Tyto pochoutky jsou součástí ofrend a jsou často sdíleny mezi rodinou a přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *