Kdy chodí Mikuláš 2023 a proč chodí s čertem a andělem?


Svátek svatého Mikuláše vás každoročně zahalí atmosférou radosti, dobročinnosti a očekávání. Tento křesťanský svátek je spojen s příběhy o štědrosti a lásce k potřebným. Svatý Mikuláš se stal symbolem ochrany dětí a šiřitelem radosti nejen v křesťanské tradici, ale i ve folkloru a světských oslavách. V tomto článku se dozvíte původ a význam tohoto svátku a objevíte, proč Mikuláš chodí s čertem a andělem. Vstupte do kouzelného světa Mikulášových oslav a objevte, proč tento svátek spojuje lidi napříč kulturami a generacemi.

Kdy chodí Mikuláš 2023?

Svatý Mikuláš tradičně chodí každý rok 6. prosince, což je den věnovaný jeho památce. Tento den je známý jako den svatého Mikuláše, a mnoho lidí v různých částech světa slaví tuto tradiční událost. Takže v roce 2023 se opět očekává, že Mikuláš dorazí 6. prosince tentokrát ve středu, aby přinesl radost a dárky do domovů, zejména pro malé děti. Je však dobré mít na paměti, že přesné tradice a zvyklosti spojené s příchodem Mikuláše mohou mít různé země i kraje jinak.

Proč k nám chodí Mikuláš, čert a anděl?

Příchod Mikuláše společně s čertem a andělem má hluboké kořeny v tradičních folkloristických a náboženských tradicích, které přináší do vánočních oslav různorodost a symboliku. Existuje několik důvodů, proč tato triumvirátní skupina navštěvuje domovy. Čert a anděl spolu s Mikulášem tvoří symbolický kontrast mezi dobrem a zlem, přinášejí do příběhu o Mikulášovi hlubší vrstvu morálního rozměru a poukazují na rozdíly lidského chování.

Tradiční pověsti o Mikulášovi, čertovi a andělovi mohou sloužit jako výchovný prostředek pro děti, kdy Mikuláš odměňuje hodné děti, čert napomíná ty neposlušné, a anděl představuje povzbuzení k dobrým činům. Tato kombinace podněcuje dětskou představivost a učí je hodnotám spravedlnosti a lásky. Přítomnost anděla v doprovodu Mikuláše může také posilovat náboženský rozměr vánočních oslav a připomínat věřícím hodnoty křesťanské víry.

Historicky jsou čert a anděl součástí lidového folklóru a pověstí, které mají kořeny v předkřesťanských a pohanských tradicích, což přináší do příběhu prvky boje mezi dobrem a zlem. Celkově tedy příchod Mikuláše s čertem a andělem kombinuje různé symboly a příběhy.

mikuláš 2023

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš, známý také jako svatý Nicholas, byl historická postava a biskup, který žil ve 4. století v Myře, což je dnešní turecké město Demre. Narodil se pravděpodobně kolem roku 270 a zemřel kolem roku 343. Jeho památka je slavena 6. prosince, a tato datová událost se stala základem pro tradici příchodu Mikuláše v mnoha evropských zemích.

Svatý Mikuláš byl znám svou štědrostí a láskou k dětem a potřebným. Jeden z nejslavnějších příběhů spojených s ním vypráví o tom, jak tajně daroval peníze třem chudým sestrám, aby jim pomohl vyjít za provdání. Tento příběh o štědrosti a tajném darování se stal inspirací pro mnohé tradice spojené s příchodem Mikuláše, kdy děti dostávají dárky.

Symbolicky je svatý Mikuláš zobrazován jako starý muž s bílým plnovousem, oblékající se do biskupského roucha. V mnoha zemích přichází Mikuláš v den jeho památky, často v doprovodu postav čerta a anděla, kteří symbolizují kontrast mezi dobrem a zlem. Mikuláš je uctíván v katolické, pravoslavné i některých protestantských církvích, a jeho památka je dodnes zachovávána různými tradičními oslavami po celém světě.

Čert

Přítomnost čerta v doprovodu svatého Mikuláše má kořeny v lidových tradicích a folklóru. Tato kombinace postav vytváří dramatický kontrast mezi dobrem a zlem, a čert hraje roli trestající postavy. Existuje několik teorií a vysvětlení proč Mikuláš chodí s čerty. Čert je vnímán jako ztělesnění zla a nezbednosti, zatímco svatý Mikuláš symbolizuje dobro a štědrost. Tradice tvrdí, že čert v doprovodu Mikuláše přichází varovat nezbedné děti a napomenout je za jejich špatné chování. Mikuláš pak může dát dětem různé druhy trestů nebo poučení prostřednictvím čerta. V některých případech je čert vnímán jako připomínka ďábla, protivníka dobra a svatosti, což zdůrazňuje boj mezi dobrem a zlem v křesťanském kontextu.

Anděl

Přítomnost anděla v doprovodu svatého Mikuláše představuje protiklad k postavě čerta a přidává další vrstvu symboliky k této tradiční události. Zde jsou některé důvody, proč Mikuláš často chodí s andělem. Anděl je v křesťanské tradici vnímán jako bytost symbolizující dobro, lásku a ochranu. Přítomnost anděla v doprovodu Mikuláše posiluje dojem, že Mikuláš je poselem lásky a dobrých skutků, přinášejícím radost a ochranu dětem. Kombinace čerta a anděla vytváří silný kontrast mezi temným a světlým, zlem a dobrem, zdůrazňující morální rozměr chování lidí.

Anděl může také symbolizovat výchovný prvek, povzbuzující dobré chování a připomínající dětem, že jsou chráněny a milovány. V kontextu křesťanské tradice mohou andělé odkazovat na biblické příběhy a posly božími, posilujíce duchovní rozměr této události a poselství lásky a dobroty.

kdy chodí mikuláš

Jak se na Mikuláše připravit?

Příprava na příchod svatého Mikuláše může být zábavným a poutavým procesem, zejména pokud chcete vytvořit vzrušující zážitek pro děti. Prvním krokem je zjistit, jak se Mikuláš slaví ve vaší oblasti, abyste byli seznámeni s místními tradicemi a zvyklostmi. Pokud plánujete jít za Mikuláše, můžete si připravit kostým s charakteristickými prvky, jako jsou bílé vousy a biskupská čepice, které můžete zakoupit nebo pronajmout. Dále je důležité připravit dárky a sladkosti, protože Mikuláš tradičně rozdává radost a potěšení. Můžete si také připravit písně a příběhy spojené s Mikulášem, které dodají autentičnost celému zážitku. Pro vytvoření tradiční atmosféry můžete také zvážit doprovod čerta a anděla.

Důležité je také zvážit, jak můžete zapojit komunitu a vytvořit společné akce nebo oslavy s ostatními rodinami. Celkově lze přípravu na příchod Mikuláše vnímat jako příležitost ke sdílení radosti, tradic a dobročinnosti s lidmi kolem sebe, a tím vytvořit nezapomenutelné a vřelé vzpomínky na předvánoční období.

Mohlo by vás také zajímat: Dopis Ježíškovi: Co si přát k Vánocům a jak si o to napsat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *