Koncese: Co to je, k čemu slouží a co to je koncese území?

Koncese (dovolení, připuštění, ústupek) je povolení k vykonávání činnosti na určitém území (nejčastěji nějakého státu). V České republice je nutné, pokud chcete provozovat jednu z koncesovaných živností a je udělována živnostenským úřadem.

U koncesovaných živnosti musí žadatel splňovat následující podmínky:

  • Být svéprávný
  • Být bezúhonný
  • Být odborně způsobilý

Mezi koncesované živnosti patří například:

  • Výroba a úprava lihu – zde je např. potřeba vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v oborech zaměřených na potravinářství, chemii, zemědělství, farmacii, veterinární lékařství a 3 roky praxe v oboru.
  • Výroba, zpracování a distribuce pohonných hmot a mraziv – u této koncesované živnosti je potřeba vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání v oboru zaměřeném na chemii s praxí.
  • Silniční a motorová doprava – u silniční a motorové dopravy je nutná odborná způsobilost podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb.

Celý seznam koncesovaných živností najdete v příloze 3 v živnostenském zákonu.

Koncese

Koncesionářské poplatky jsou odvozeny od slova Koncese, jelikož se dříve udělovaly i pro telekomunikační zařízení.

Koncese území

Územní koncese znamená ústupek území státu slabšího silnějšímu. Oficiálně je území pořad pod původním státem, ale veškerá kontrola a suverenita spadá pod stát silnější.

Koncese území probíhala od konce 19. století až do konce první světové války, kde bylo město Tchien-ťin (Tiencin) obsazeno koloniálními mocnostmi.

Další známá územní koncese proběhla na Šantungském poloostrově, kdy se v roce 1897 stalo město Čching německou koncesí.

Koncese: Co to je, k čemu slouží a co to je koncese území?