Leasing: Co to znamená finanční a operativní leasing?

Leasing umožňuje získat právo používat majetek (nejčastěji vozidla a nemovitosti) bez toho, abychom ho celý ihned koupili. Po uzavření leasingové smlouvy musí nájemce platit pronajímateli stanovenou částku (většinou měsíčně) do doby než je majetek splacen. Po dobu splácení je vlastníkem majetku stále pronajímatel.

Finanční leasing

U finančního leasingu nájemce dle obsahu smlouvy první zaplatí jednorázový finanční obnos (akontaci), který by se dal popsat jako nevratná záloha a následně nájemce platí každý měsíc předem stanovenou částku. Po dobu splácení nepatří majetek nájemci ale pronajímateli a po konci splácení si může nájemce, většinou za symbolickou cenu, majetek odkoupit do svého vlastnictví.

leasing

Akontace je platba předem používaná u leasingů a úvěrů. Tato platba se počítá jako procento (10 – 70%) z celkové ceny pořizované věci.

Operativní leasing

U operativního leasingu na rozdíl od finančního se po skončení smlouvy nepřevádí majetek do vlastnictví nájemce, ale zůstává pronajímateli. Dále se také neplatí akontace jako u finančního leasingu a po skončení doby je možné si také vyměnit předmět leasingu za nový.

Leasing: Co to znamená finanční a operativní leasing?