Oktanové číslo: Co to je oktanové číslo a jak se zvyšuje?

Oktanové číslo je hodnota, která měří odolnost paliva (benzínu) vůči předčasnému samovznícení, známému jako klepání motoru, při kompresi ve spalovacím motoru. Vyšší oktanové číslo znamená větší odolnost paliva vůči klepání, což umožňuje efektivnější a výkonnější chod motoru.

Pro dosažení vyššího oktanového čísla se v dnešní době používají převážně organokovové sloučeniny manganu, aromatické aminy nebo halogenidy přechodných kovů. V minulost se používalo olovo na zvýšení oktanového čísla, ale kvůli toxicitě olova jsou dnes tyto příměsi zakázány.

Pokud máme například oktanové číslo 96, tak to znamená, že palivo je odolné vůči samovznícení jako směs skládající se z 96% izooktanu a 4% heptanu.

Oktanové číslo paliv

  • Automobilová benzín:  87 – 100
  • Letecký benzín: 87 – 107
  • Závodní benzín: 95 – 150
  • Benzín formule 1: 95 – 102
  • LPG: 110
oktanové číslo