Clo: Kdy a proč se platí clo a jak funguje celní řízení?

Clo (nebo-li celní poplatek), je částka, kterou stát vybírá při přechodu zboží přes celní hranici. Slouží jako ochrana vnitřního trhu před zbožím z jiných zemí. Celní řízení kontroluje celní správa daného státu podle celního zákonu.

Celní poplatky mají za cíl ochranu domácích výrobců, regulaci obchodu a získání příjmů pro státní rozpočty. V některých případech může být cílem cla také úprava spotřeby určitých produktů nebo ochrana spotřebitele před nebezpečnými nebo škodlivými látkami obsaženými v dováženém zboží.

Clo a celní řízení

Při nákupu zboží mimo Evropskou unii závisí průběh celního řízení na různých faktorech jako hodnota zboží, typ zboží či celní pravidla dané země. Zde je obecný postup, jak funguje clo při nákupu mimo EU:

  1. Deklarace a proclení: Zboží se musí deklarovat celnímu úřadu při vstupu do Evropské unie.
  2. Hodnota zboží: Pokud hodnota zboží přesáhne určitý limit (hodnota proclení), může být zapotřebí zaplatit clo.
  3. Typ zboží: Některé druhy zboží mohou podléhat specifickým celním poplatkům a omezením.
  4. Celní sazby: Celní poplatky se mohou lišit v závislosti na typu zboží a jsou stanoveny buď procentuálně z hodnoty zboží, nebo podle hmotnosti/objemu.
  5. Platební postup: Clo se obvykle platí přímo při doručení zásilky nebo prostřednictvím faktury a bankovního převodu.
clo