45 tipů na vtipná velikonoční přání a velikonoční přání SMS

Vtipná velikonoční přání jsou nejen zábavným způsobem, jak oslavovat blížící se svátky, ale také skvělým způsobem, jak rozjasnit tváře vašich blízkých. S přibývajícím počtem technologií se stávají SMS a jiné textové zprávy stále populárnějším prostředkem komunikace. A proč by tedy nemohla být i prostředkem k předání velikonočního humoru a radosti? V tomto článku se podíváme na různé vtipné přání, která můžete jednoduše použít ve vašich velikonočních SMS přáních a přinést úsměv na tváře těm, které máte rádi.

Velikonoce

Velikonoce jsou křesťanské svátky slavené na památku vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, což je jedna z hlavních událostí křesťanské víry. Tyto svátky mají zásadní náboženský význam pro křesťany a jsou považovány za nejdůležitější svátek křesťanského liturgického roku.

Velikonoční oslavy obvykle začínají Velkým pátkem, který je dnem ukřižování Ježíše Krista a končí Velikonoční nedělí, která je dnem jeho vzkříšení. Tento týden je také nazýván Svatý týden nebo Velký týden.

Pro mnoho lidí jsou Velikonoce také spojeny s tradičními obyčejemi a rituály, jako je barvení vajec, obcházení domů, hledání velikonočních vajec, účast na bohoslužbách v kostele, slavení s rodinou a přáteli a konzumace speciálních pokrmů spojených s těmito svátky.

vtipná velikonoční přání

Jak popřát na velikonoce?

Existuje mnoho způsobů, jak popřát na Velikonoce. Můžete zvolit tradiční formu přání spojenou s Velikonočními svátky, jako například srdečné „Šťastné Velikonoce!“ nebo „Veselé Velikonoce!“. Pro ty, kteří preferují humor, mohou být vhodná vtipná přání, která přinesou úsměv na tváři, ať už se jedná o originální nápady či zábavné anekdoty spojené s Velikonocemi. Dále existuje možnost vytvoření vlastních, originálních přání, která mohou být osobnější a lépe vyjadřovat vaše pocity a vztah k dané osobě. Přání můžete také předat formou SMS nebo zprávy na sociálních sítích, kde je důležité zachovat stručnost, ale zároveň vyjádřit srdečné přání k Velikonocům.

Nezapomeňte, že klíčové je, aby vaše přání bylo upřímné a přátelské, ať už zvolíte jakoukoli formu. Lidé si váží, když cítí, že jste si dali práci s tím, abyste jim předali vaše přání s láskou a péčí. Takže ať už se rozhodnete pro tradiční, vtipné, originální nebo náboženské přání, buďte si jisti, že vaše slova budou přijata s radostí a vděčností.

Velikonoční přání

Psaním Velikonočních přání vyjádříte vaši péči a laskavost vůči těm, které máte rádi, a ukážete, že si ně vzpomenete a že vám na nich záleží. Vašimi přáními také sdílíte radost z těchto svátků a přispíváte k vytvoření pozitivní atmosféry kolem sebe. Tím posilujete vztahy s rodinou, přáteli a kolegy, a zachováváte tradici posílání Velikonočních přání, která má dlouhou historii a je vnímána jako důležitá součást svátečních oslav. Přání může přinést úsměv na tvář každému, kdo ho obdrží, a i když jde jen o krátkou zprávu.

Klasické velikonoční přání

Velikonoce jsou svátky plné radosti, naděje a nového života. Tyto křesťanské svátky, spojené se vzkříšením Ježíše Krista, přinášejí lidem po celém světě dojemnou atmosféru spojení s rodinou a přáteli. Jednou z tradičních forem projevu této radosti jsou i přání, kterými si lidé navzájem přejí krásné a šťastné Velikonoce.

 • Šťastné Velikonoce! Přeji ti, aby tento svátek byl plný radosti, lásky a nových začátků.
 • Veselé Velikonoce! Ať ti do košíčků přinesou krásná překvapení a do srdce radostný úsměv.
 • Nechť ti Velikonoce přinesou zázrak, který oživí tvůj svět novou nadějí a láskou.
 • Přeji ti krásné Velikonoce plné světla, tepla rodiny a radostného štěstí.
 • Šťastné Velikonoce! Ať se tvé srdce naplní pokojem, láskou a příjemnou atmosférou.
Klasické velikonoční přání
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti, aby každý okamžik tohoto svátku byl pro tebe jako zázrak.
 • Nechť ti Velikonoce přinesou hodně radosti, pohody a vzájemného porozumění v tvém okolí.
 • Přeji ti, abys našel ve Velikonocích novou sílu a odvahu čelit všem výzvám života.
 • Šťastné Velikonoce! Ať se tvé srdce raduje a tvoje duše nachází klid a spokojenost.
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti, abys prožil tento svátek naplněný láskou, radostí a požehnáním.
Krátké velikonoční přání

Vtipná velikonoční přání

Velikonoce jsou svátky plné sounáležitosti, a co k nim patří lépe než vtipné velikonoční přání, která rozesmějí i ty nejvážnější tváře? Kromě tradičních přání můžete vašim blízkým poslat také trochu humoru a přinést jim tak úsměv na tváři.

 • Veselé Velikonoce! Doufám, že to tvé tolik hledané velikonoční vajíčko bude mít víc obsahu než jen prázdnou skořápku!
 • Šťastné Velikonoce! Ať ti z vyroucaného košíku nezbydou jen vajíčka, ale i nějaké to štěstí a láska.
 • Nechť ti Velikonoce přinesou spoustu vajíček a sladkostí, které ti nezpůsobí žádné zubní kazy!
 • Přeji ti, aby tvé Velikonoce byly tak sladké jako čokoládový zajíc a plné překvapení jako skrytá vajíčka.
 • Veselé Velikonoce! Ať se ti roucání velikonočních vajíček vydaří lépe než hledání důvodu, proč ses vůbec vydal na toto dobrodružství!
Vtipná velikonoční přání
 • Šťastné Velikonoce! Doufám, že získáš více vajíček než důvodů, proč zůstat na dietě!
 • Veselé Velikonoce! Ať ti cesta po domech pro vajíčka přinese víc než jen otřesný příběh o tom, jak jsi spadl do bláta, protože zase na Velikonoce pršelo!
 • Přeji ti, aby tvůj Velikonoční košík byl plný vajíček a tvůj žaludek plný sladkostí, ale žádný z těchto vajíček a sladkostí nebyl v zájmu tvého fitness cíle!
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti, aby ti Velikonoce nepřinesou jen velikonoční vajíčka, ale i návod, jak zhubnout po Velikonocích!
 • Šťastné Velikonoce! Ať ti Velikonoce přinesou nejen štěstí, ale také schopnost odolat snězení všech čokoládových vajíček.
Vtipné velikonoční přání

Křesťanské velikonoční přání

Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějším svátkem roku, protože slaví vzkříšení Ježíše Krista, což je základní kámen jejich víry. Je to čas radosti, naděje a nového života, který je doprovázen modlitbami, díkůvzdáním a očekáváním. Velikonoční přání hrají důležitou roli v tomto období, protože vyjadřují společnou víru a radost z vzkříšení.

 • Šťastné Velikonoce! Ať vzkříšení Ježíše Krista přinese světlo a naději do tvého života.
 • Veselé Velikonoce! Nechť radost z vzkříšení naplní tvé srdce a přinese ti pokoj a požehnání.
 • Nechť ti Velikonoce připomenou Boží lásku a sílu vzkříšení, která přináší nový život.
 • Přeji ti, aby tvé Velikonoce byly plné radosti, víry a požehnání od Boha.
 • Šťastné Velikonoce! Buď požehnán vzkříšením Krista a jeho láskou, která nikdy nekončí.
Křesťanské velikonoční přání

Moudré velikonoční přání

Velikonoce jsou časem, kdy se lidé často zamýšlejí nad životem, vírou a nadějí. Je to období, kdy se lidé otevírají novým myšlenkám a přemýšlejí o tom, co je pro ně skutečně důležité. Velikonoční moudrá přání vám připomenou hodnotu lásky, naděje, odpuštění a sílu víry. Jsou to slova, která vám mohou poskytnout inspiraci a povzbuzení ve vašem každodenním životě.

 • Přeji ti, aby tvé Velikonoce byly plné moudrosti a inspirace, která tě povede k novým cestám a příležitostem.
 • Nechť ti Velikonoce připomenou, že i v nejtemnějších chvílích je naděje na nový začátek a lepší zítřky.
 • Přeji ti, abys v této době Velikonoc našel klid a mír ve své duši, a pochopil hlubší smysl života.
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti, aby tvá cesta životem byla obdařená moudrostí a láskou, a aby sis uvědomil/a hloubku a krásu života.
 • Nechť ti Velikonoce připomenou, že i v malých vítězstvích je skryto velké poselství a síla.
Moudré velikonoční přání

Velikonoční přání SMS

Velikonoce jsou časem radosti, naděje a nových začátků. Pro sdílení této radosti s rodinou, přáteli a blízkými jsou SMS přání skvělým způsobem, jak vyjádřit vaše přání a lásku. Zde jsou krátká a snadno použitelná Velikonoční přání, která můžete poslat prostřednictvím SMS, aby vaši blízcí pocítili radost a přátelství.

 • Šťastné Velikonoce! Ať ti vejce neuniknou a všechny získáš s úsměvem!
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti košík plný radosti, sladkostí a vajíček plných štěstí!
 • Nechť ti Velikonoce přinesou mnoho radosti, lásky a sladkých překvapení!
 • Přeji ti, aby tvé Velikonoce byly plné pohody, klidu a rodinného štěstí!
 • Šťastné Velikonoce! Ať ti každé vejce přinese něco krásného a překvapivého!
Velikonoční přání SMS
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti slunečné svátky a koš plný barevných vajíček!
 • Nechť ti Velikonoce přinesou mnoho radosti, smíchu a sladkých požehnání!
 • Přeji ti, aby tvé Velikonoce byly jako vejce – plné radosti a nových začátků!
 • Šťastné Velikonoce! Ať ti tento svátek přinese mnoho lásky a šťastných okamžiků!
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti, aby tvůj den byl plný radosti a sladkých překvapení!
SMS velikonoční přání

Kreativní velikonoční přání SMS s emotikony

Velikonoce jsou časem, který má být strávený s rodinou a přáteli. Když sdílíte vaše přání a lásku s ostatními, můžeme to udělat i prostřednictvím kreativních emotikonů, které dodají vašim zprávám zvláštní šmrnc. Zde jsou Velikonoční přání s použitím emotikonů, které můžete snadno poslat prostřednictvím SMS a přinést tak úsměv na tvář vašim blízkým.

 • Veselé Velikonoce! Přeji ti košík plný radosti a vajíček plných štěstí! 🥚🎉
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti, aby tvé srdce bylo naplněno láskou a radostí v tento sváteční den! 🌼🎉
 • Šťastné Velikonoce! Nechť ti tento svátek přinese více barev do tvého života a mnoho sladkých překvapení! 🌷🌟
 • Šťastné Velikonoce! Ať ti tento svátek přinese hvězdné chvíle a radostné vzpomínky s rodinou a přáteli! 🥚🌸
 • Veselé Velikonoce! Přeji ti, aby ti tento svátek přinesl nejen vajíčka, ale i mnoho radostných a láskyplných momentů! 🥚🎉
Kreativní velikonoční přání SMS s emotikony

Mohlo by vás také zajímat: 50 úžasných přání na dobré ráno: Milé, originální i citáty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *