ČÍNSKÉ ZNAMENÍ zvěrokruhu: Jste had, tygr nebo třeba vepř?

Datum vašeho narození může odhalit o vaší osobnosti a osudu mnoho. Čínský horoskop, který je jedním z nejstarších a nejznámějších horoskopů na světě, využívá zvířecích znamení a také elementů k poskytnutí fascinujících pohledů na naše životy. V tomto článku se podíváme na jednotlivá znamení čínského horoskopu, jejich význam a charakteristické vlastnosti. Zjistěte, jaké čínské znamení jste, a jaký vliv má vaše znamení na vaši osobnost a životní dráhu. Jak zjistit, co jste v čínském znamení, jaký je váš element čínského horoskopu a co to znamená?

Čínské znamení

Čínský horoskop obsahuje 12 znamení. Těmi jsou krysa, býk, tygr, králík, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes a vepř.

Proč právě těchto 12 znamení čínského horoskopu? Čínský horoskop se zakládá na legendě o zvěrokruhu, která má své kořeny v čínské mytologii. Podle této legendy poslal bůh, který vládne času, pozvání všem zvířatům na slavnost. Pouze 12 zvířat však přišlo a ti, kteří dorazili, se stali symboly jednotlivých let v čínském zvěrokruhu.

12 znamení čínského zvěrokruhu bylo ustáleno a rozšířeno v tradiční čínské kultuře. Každé znamení má své charakteristiky, které jsou přisuzovány vlivu daného zvířete na lidské vlastnosti a osud. Cyklus dvanácti znamení také odpovídá cyklu 12 let, který se opakuje.

Jak zjistit co jsem v čínském znamení?

Pokud chcete zjistit své čínské znamení, je potřeba znát rok svého narození. Podle roku narození můžete snadno zjistit, do kterého znamení patříte. Existuje 12 znamení čínského horoskopu, přičemž každé znamení se opakuje každých 12 let.

 1. Krysa: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948
 2. Býk: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949
 3. Tygr: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950
 4. Králík: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951
 5. Drak: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952
 6. Had: 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953
 7. Kůň: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954
 8. Koza: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955
 9. Opice: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956
 10. Kohout: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957
 11. Pes: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958
 12. Vepř: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959
Čínské znamení zvěrokruhu

Elementy čínského horoskopu

V čínském horoskopu se kromě samotného znamení čínského horoskopu používá navíc koncept pěti prvků (elementů), které se nazývají „Wu Xing„. Tyto prvky jsou důležité pro pochopení a interpretaci osobností a energií ve vztahu k znamení čínského horoskopu. Těmito prvky jsou:

 1. Dřevo: Vlastnosti růstu, expanze, kreativity a adaptability. Osoby spojené s prvkem dřeva jsou obvykle inovativní, flexibilní a mají tendenci se snadno přizpůsobovat změnám.
 2. Oheň: Oheň je spojován s vlastnostmi vášně, energie, síly a vůdčích schopností. Osoby spojené s elementem ohně jsou často charismatické, odvážné a mají schopnost motivovat a inspirovat ostatní svou přítomností.
 3. Země: Stabilita, spolehlivost, praktičnost a pečovatelské schopnosti. Osoby spojené s prvkem země jsou často dobře zakotvené, zodpovědné a mají tendenci vytvářet pevné základy.
 4. Kov: Kov je spojován se sílou, odhodláním, tvrdostí a logikou. Osoby spojené s elementem kovu jsou obvykle ambiciózní, cílevědomé a mají tendenci usilovat o vysoké standardy a úspěch ve svých činnostech.
 5. Voda: Voda je spojována s emocemi, intuicí, citlivostí a adaptabilitou. Lidé spojení s elementem vody jsou často vnímaví, empatičtí a mají schopnost se přizpůsobit různým situacím a projevit svoz kreativitu.

Jak poznat svůj element čínského horoskopu?

Pro zjištění svého elementu čínského horoskopu vám stačí znát rok svého narození. Prvky čínského horoskopu se totiž řadí do cyklů pěti let, a každý rok je přiřazen jednomu z těchto prvků.

 • Roky končící číslicí 0 nebo 1 jsou přiřazeny prvku Kov.
 • Roky končící číslicí 2 nebo 3 jsou přiřazeny prvku Voda.
 • Roky končící číslicí 4 nebo 5 jsou přiřazeny prvku Dřevo.
 • Roky končící číslicí 6 nebo 7 jsou přiřazeny prvku Oheň.
 • Roky končící číslicí 8 nebo 9 jsou přiřazeny prvku Země.

Například, pokud jste se narodili v roce 1996, váš element je dřevo, protože číslo 1996 končí číslicí 6.

Mohlo by vás také zajímat, jak se k sobě hodí znamení horoskopu.

Co jsem za znamení v čínském horoskopu?

Každé znamení v čínském horoskopu je spojeno s určitými vlastnostmi a charakteristikami. Zde je přehled všech dvanácti znamení čínského horoskopu a jejich charakteristické vlastnosti a schopnosti:

Čínské znamení Krysa

Krysa (nebo také Myš) je první znamení čínského horoskopu. Krysa je spojována s rychlostí, inteligencí a průbojností. Ti, kteří jsou narozeni v roce krysy, mají tendenci být chytří, rafinovaní a vynalézaví. Jsou schopni se rychle přizpůsobit novým situacím a najít způsob, jak se vyhnout překážkám. Krysy jsou také obecně vnímány jako šikovní a pracovití lidé.

Lidé narození v roce krysy mají často vynikající analytické a pozorovací schopnosti. Jsou schopni rozpoznat detaily a vidět věci, které ostatní přehlížejí. Tyto schopnosti jim mohou pomoci v mnoha oblastech života, včetně práce, studia nebo řešení problémů.

Kromě toho jsou krysy také vnímány jako opatrná a obezřetná zvířata. Než se pustí do čehokoli nového, pečlivě zváží všechny možnosti a rizika. Mají tendenci být opatrní při rozhodování. Tato opatrnost jim může pomoci minimalizovat rizika a dosáhnout úspěchu.

V mezilidských vztazích jsou krysy obvykle společenské a přátelské. Jsou věrní přátelé a dobří posluchači. Jejich inteligence a smysl pro humor je často lákavý pro ostatní.

Čínské znamení Krysa

Čínské znamení Býk

Znamení Býk, známé také jako vůl nebo buvol, je druhé čínské znamení. Býk je spojován s vlastnostmi jako jsou síla, vytrvalost a spolehlivost. Lidé narození v roce býka jsou obecně vnímáni jako pevní a vytrvalí jedinci se schopností překonávat obtíže a dosáhnout svých cílů. Jsou pracovití a vytrvalí, přičemž kladou důraz na stabilitu a spolehlivost ve všem, co dělají.

Býci mají tendenci spoléhat se na svou pevnou vůli a vytrvalost při řešení problémů. Jsou to lidé, kteří se nevzdávají a jsou ochotni vyvinout dlouhodobé úsilí, aby dosáhli svých cílů. Jejich pracovní morálka a vytrvalost je obdivuhodná.

Lidé narození v roce býka jsou také spojováni s tradičními hodnotami jako loajalita, praktičnost a pečlivost. Jsou často věrní svým přátelům a rodině. Mají pevný postoj a jsou pevně přesvědčeni o svých hodnotách.

Býci mohou být v mezilidských vztazích trochu rezervovaní, ale jsou velmi oddaní a loajální. Mají tendenci budovat dlouhodobé a stabilní vztahy a ocení partnerský vztah založený na vzájemné důvěře. Jsou také schopni poskytovat oporu a pomáhat druhým v obtížných časech.

Čínské znamení Býk

Čínské znamení Tygr

Znamení Tygr je třetím znamením čínského horoskopu. Tygr je symbolem síly, vášně a odvahy. Lidé narození v roce tygra jsou často vnímáni jako charismatické a energické osobnosti. Mají v sobě vnitřní žár a odvahu, která je pohání k dosažení svých cílů.

Tygři jsou spojováni s výraznou osobností a silným charismatem. Jsou to lidé, kteří se nebojí vyjádřit své názory a stát za svými přesvědčeními. Jsou považováni za loajální a odhodlané. Mají silný smysl pro spravedlnost a jsou ochotni bojovat za to, co je správné. Tygři jsou obvykle silnými obhájci spravedlnosti a jsou ochotni se postavit proti nespravedlnosti.

Tygři v sobě mají skrytou kreativitu a vášeň. Jsou schopni se vyjádřit skrze umění a mají smysl pro estetiku. Jejich kreativita a vášeň se projevuje ve všech oblastech jejich života, od kariéry až po osobní zájmy.

V mezilidských vztazích jsou tygři vášniví a loajální partneři. Mají silné city a jsou ochotni udělat pro své blízké. Tygři si také cení svobody a nezávislosti a od svých partnerů očekávají to samé.

Čínské znamení Tygr

Čínské znamení Králík

Znamení Králík (nebo také Zajíc) je čtvrté znamení čínského horoskopu. Králík je spojován s mírumilovností, jemností a taktem. Lidé narození v roce králíka jsou obvykle vnímáni jako klidní a přátelští jednotlivci. Mají tendenci vyhýbat se konfliktům a snaží se udržovat harmonii ve svém okolí.

Králíci jsou často vnímáni jako velmi vnímaví a empatičtí. Mají schopnost vcítit se do emocí a potřeb ostatních lidí. Tato vlastnost jim umožňuje být skvělými posluchači a rádci pro své blízké.

Lidé narození v roce králíka mají často vysoký estetický cit a cítí se přitahováni uměním a krásou. Jsou schopni ocenit detaily a mají tendenci vyhledávat harmonii ve svém okolí. Mají vkus a schopnost vytvářet příjemné a pohodlné prostředí. Jsou oddaní svým přátelům a rodině a často se stávají oporou pro ty, kteří je obklopují. Jsou to lidé, na které se můžete spolehnout v obtížných časech.

V mezilidských vztazích jsou králíci něžní a pečující partneři. Jsou věrní a romanticky naladění. Své partnery často obklopují péčí a snaží se vytvořit harmonický vztah založený na vzájemné důvěře a porozumění.

Čínské znamení Králík

Čínské znamení Drak

Znamení Drak je páté čínské znamení. Je symbolem síly, moci a nadšení. Lidé narození v roce draka jsou vnímáni jako charismatické a dominantní osobnosti. Mají v sobě ohnivou energii a odhodlání, které je pohání k dosažení svých cílů.

Draci jsou spojováni s vizí a kreativitou. Mají tendenci být inovativní a schopni přicházet s novými myšlenkami a přístupy. Jsou to lidé, kteří se nebojí snít velké sny a mají odvahu je uskutečnit.

Lidé narození v roce draka mají často silnou osobnost a odvahu se postavit za svými přesvědčeními. Jsou to lídři, kteří mají schopnost inspirovat a motivovat ostatní kolem sebe. Jsou často respektováni pro svou vizi a schopnost vést ostatní. Jsou sebevědomí a odhodlání.

V mezilidských vztazích jsou draci vášniví a ochotní obětovat se pro své blízké. Mají silné city a jsou ochotni bránit a chránit své milované. Draci jsou také velmi loajální a od svých partnerů očekávají stejnou míru oddanosti.

Čínské znamení Drak

Čínské znamení Had

Šesté znamení čínského horoskopu je Had. Ten je spojován s moudrostí, intuicí a tajemstvím. Lidé narození v roce hada jsou vnímáni jako tiché a záhadné osobnosti. Mají v sobě hlubokou intuici a schopnost vnímat věci, které mnohým ostatním unikají.

Hadi jsou považováni za velmi inteligentní a analytické osoby. Mají vynikající pozorovací schopnosti. Jsou to lidé, kteří si kladou mnoho otázek a hledají ve všem hlubší smysl a porozumění.

Lidé narození v roce hada jsou obecně velmi klidní a vyrovnaní. Mají tendenci se vyhýbat konfliktům a snaží se udržovat harmonii ve svém okolí. Hadi jsou věrni svým přesvědčením a mají schopnost trpělivě čekat na vhodnou chvíli pro své jednání.

Mají schopnost plánování, strategického myšlení a sklon přemýšlet dopředu a připravovat se na různé situace.

V mezilidských vztazích jsou hadi loajální a věrní partneři. Mají tendenci být citliví a chápající. Své blízké dokážou podporovat a poskytovat jim oporu. Hadi si také cení soukromí a ve vztazích mají rádi svobodu.

Čínské znamení Had

Čínské znamení Kůň

Znamení Kůň je sedmé čínské znamení zvěrokruhu. Kůň je symbolem svobody, energie a vášně. Lidé narození v roce koně jsou vnímáni jako dynamické a nezávislé osobnosti. Mají v sobě ohnivou energii a touhu po dobrodružství.

Koni se přisuzuje vlastnost rychlosti a vytrvalosti. Mají tendenci být aktivní a plni energie. Kůň je symbolem odvahy a odhodlání, a proto se lidé narození v roce koně nebojí vydat na nové cesty a překonávat překážky.

Lidé narození v roce koně jsou také známí svou komunikativností. Mají přirozený dar zapadnout do různých sociálních skupin a navazovat nová přátelství. Jsou otevření novým zkušenostem a mají kolem sebe rádi živou atmosféru.

Kůň je také spojován s inteligencí a adaptabilitou. Lidé narození v roce koně mají schopnost se rychle přizpůsobit novým situacím a získat si nové dovednosti. Jsou to lidé, kteří se rádi učí a mají zájem o různé oblasti.

V mezilidských vztazích jsou koně vášniví a romantičtí. Pro lásku jsou schopni se obětovat. Jsou to spolehliví a ochotní partneři, kteří se snaží vytvořit silný a vzájemně podporující vztah.

Čínské znamení Kůň

Čínské znamení Koza

Znamení Koza, také známé jako Ovce nebo Kozorožec, je osmé čínské znamení. Koza je symbolem mírnosti, laskavosti a kreativity. Lidé narození v roce kozy jsou obvykle vnímáni jako citlivé a harmonické osobnosti. Mají v sobě silné empatické schopnosti a jsou schopni vcítit se do emocí druhých.

Kozy jsou také spojovány s uměleckým nadáním a kreativitou. Mají tendenci být imaginativní a mají smysl pro estetiku. Rádi se vyjadřují skrze umění, hudbu nebo jiné formy tvůrčího vyjádření.

Lidé narození v roce kozy mají často klidnou a mírumilovnou povahu. Mají tendenci vyhýbat se konfliktům a preferují harmonické vztahy. Jsou společenští a rádi pečují o ostatní. Mají tendenci být starostliví a ochotni pomoci druhým. Jsou to dobří posluchači a rádi nabízejí podporu svým blízkým.

V mezilidských vztazích jsou kozy věrnými a oddanými partnery. Mají tendenci se starat o svého partnera a být mu oporou. Jsou romantické a vášnivé a umí vytvořit silné a harmonické vztahy.

Čínské znamení Koza

Čínské znamení Opice

Deváté čínské znamení zvěrokruhu je Opice. Ta je spojována s inteligencí, zvědavostí a hravostí. Lidé narození v roce opice jsou vnímáni jako chytré a kreativní osobnosti. Mají neustálou touhu po objevování a poznávání nových věcí.

Opice jsou známé svou zvědavostí a zručností. Mají tendenci zkoumat a experimentovat a nebojí se zkoušet nové věci a hledat neotřelá řešení problémů.

Lidé narození v roce opice mají obvykle živý a hravý přístup k životu. Mají smysl pro humor a rádi se baví. Jsou to společenské a komunikativní osobnosti, které mají schopnost ostatní pobavit a povzbudit.

Opice jsou také spojovány s pružností a adaptabilitou. Mají schopnost se rychle přizpůsobit různým situacím a měnit svůj přístup podle okolností. Jsou to lidé, kteří se snadno učí a mají schopnost si rychle osvojit nové dovednosti.

V mezilidských vztazích jsou opice charismatické a přitažlivé. Mají tendenci být vtipné a okouzlující. Své blízké dokážou pobavit a povzbudit. Jsou to lidé, kteří si ve vztazích cení svobody a nezávislosti.

Čínské znamení Opice

Čínské znamení Kohout

Znamení Kohout je desáté znamení čínského horoskopu. Je spojováno s vlastnostmi jako loajalita, pracovitost a péče o ostatní. Lidé narození v roce kohouta jsou často vnímáni jako výrazní a pečliví jednotlivci. Mají v sobě disciplínu a smysl pro pořádek.

Kohouti jsou známí svou pracovitostí a ambicí. Mají tendenci být oddaní své práci a pečlivě plnit své povinnosti. Jsou to lidé, kteří se rádi věnují detailům a mají schopnost se soustředit na své cíle.

Lidé narození v roce kohouta jsou také vnímáni jako upřímní a přímí. Jsou přímočaří ve svém vyjadřování a nebojí se sdělit svůj názor. Řídí se zásadami a mají silný smysl pro spravedlnost. Mají schopnost být středem pozornosti a svou přítomností ovlivňovat ostatní. Umí vést a inspirují svým ostatní.

V mezilidských vztazích jsou kohouti obvykle loajálními a oddanými partnery. Mají tendenci chránit a pečovat o své blízké. Ve vztazích si cení věrnosti a důvěry a jsou ochotní investovat čas a energii do budování silného partnerství.

Čínské znamení Kohout

Čínské znamení Pes

Pes je jedenácté čínské znamení. Je spojován s věrností, oddaností a ochranou. Lidé narození v roce psa jsou vnímáni jako loajální a spolehliví. Mají silný smysl pro spravedlnost a ochotu chránit a podporovat ty, které mají rádi.

Lidé narození v roce psa jsou také známí svou inteligencí a schopností analyzovat situace. Mají tendenci být pozorní a vnímat detaily. Dokážou dobře posoudit situaci. Mají také silný smysl pro spravedlnost a jsou vnímáni jako obhájci spravedlnosti a ochránci slabších. Často se staví proti nespravedlnosti a hájí své hodnoty.

Psi jsou také známí svou vytrvalostí a pracovitostí. Stanovují si své cíle a dělají vše pro jejich dosažení. Mají tendenci tvrdě pracovat a vytrvat ve svých snahách, což jim pomáhá dosahovat úspěchů.

Ve vztazích jsou loajální a oddaní. Jsou partnery, na které se můžete spolehnout. Mají tendenci být věrní a je pro ně důležité pečovat o své blízké. Cení si dlouhodobých a stabilních vztahů.

Čínské znamení Pes

Čínské znamení Vepř

Znamení Vepře, také známé Prase divoké, je dvanácté a poslední znamení čínského zvěrokruhu. Vepři jsou spojováni s výživou, štědrostí a pohodlným životním stylem. Lidé narození v roce vepře jsou vnímáni jako přátelští a přívětiví jedinci. Mají schopnost vytvářet příjemné prostředí pro sebe i ostatní.

Vepři jsou známí svou štědrostí a ochotou pomáhat druhým. Jsou velkorysí a altruističtí. Mají radost z dávání a jsou rádi se podílí na blahu ostatních.

Lidé narození v roce vepře mají dobře vyvinutý smysl pro rodinu a vztahy. Mají tendenci být oddaní a rádi pečují, podporují a ochraňují svou rodinu a blízké. Jsou dobrosrdeční a tolerantní. Mají schopnost přijímat lidi a jejich různorodé názory a životní styly. Oceňují krásu a kvalitu. Rádi si vychutnají dobré jídlo, umění a luxusní věci, které přispívají k jejich pohodě.

Čínské znamení Vepř

Jaké čínské znamení zvěrokruhu jste?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *